Obchodní podmínky

Provozovatel

Petra Hušpauerová

Vyšehradská 1711/20,
128 00  Praha 2
IČ 75903652 
DIČ CZ8657120175

​

Objednávka zboží

Provozovatel si vyhrazuje právo sortiment prodávaného zboží měnit.
Závaznou objednávku zboží uskuteční kupující tím, že požadované zboží nejprve vloží do nákupního košíku, následně vyplní objednávkový formulář a objednávku stisknutím příslušného tlačítka potvrdí. Ke každé objednávce bude ještě před závazným potvrzením automaticky připočtena částka za poštovné a balné. Obsah objednávky se automaticky odešle provozovateli a kupující je vyzván k uskutečnění platby přes platební platformu Paypal nebo bankovním převodem.
Provozovatel po obdržení závazné objednávky zašle na email kupujícího automatickou zprávu, ve které bude přehledně uveden obsahu nákupního košíku v okamžiku uskutečnění závazné objednávky, jednotlivé ceny zboží, poštovné a balné a celková suma, kterou kupující uhradil. Tato automaticky vygenerovaná zpráva není ještě závazné potvrzení objednávky provozovatelem.
Pokud se vyskytnou skutečnosti, které budou bránit uskutečnění objednávky, bude o tomto kupující neprodleně vyrozuměn provozovatelem prostřednictvím emailu.
Provozovatel objednávku potvrdí odesláním informačního emailu kupujícímu, v němž výslovně uvede, že objednávku a platbu přijal. Teprve tehdy je uzavřena kupní smlouva. Zrušení objednávky

Kupující i provozovatel jsou oprávněni závaznou objednávku bez udání důvodu zrušit, a to zasláním storno emailu.
Pokud se jedná o zrušení ze strany kupujícího, doporučuje provozovatel stornovat objednávku co nejdříve, než dojde k předání objednávky přepravní společnosti. O předání zboží přepravní společnosti provozovatel informuje emailem.
Pokud kupující nestihne objednávku stornovat dříve, než je předána přepravní společnosti, je kupující povinen uhradit náklady spojené s dopravou.Cena

U každého zboží je uvedena jeho aktuální cena včetně DPH. Po vložení zboží do košíku se ceny všech produktů sčítají a těsně před dokončením objednávky se k výsledné sumě připočtou ještě náklady na přepravu zboží.Platba

Platbu za zboží je možné uskutečnit přes Paypal účet, platební kartou bez nutnosti registrace nebo bankovním převodem.

Dodání

Odeslání objednaného zboží závisí na jeho vyrobení. Některé zakázky jsou převážne zhotoveny na míru a posílány do 5-10 pracovních dnů od přijetí platby. Termín vyhotovení dodá provozovatel nakupujícímu v emailu.

Cena za dopravu/poštovné a balné je 119 Kč s DPH. Při objednávce přesahující hodnotu Kč 3.000,– poštovné ani balné neplatíte.
Provozovatel využívá k doručení zásilek služeb GLS nebo DPD.Reklamace

Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí zboží kupujícím.
Pokud kupující objeví během používání zakoupeného zboží vadu, která nebyla způsobena nestandartním zacházením, ale je vadou výrobku, má nárok zboží v záruční době reklamovat.
Při převzetí zásilky doporučuje provozovatel překontrolovat ihned její stav. V případě poškození obalu nebo neúplnosti zásilky má kupující nárok zboží odmítnout (nepodepsat protokol o převzetí). V takovém případě sepíše kupující s dopravcem na místě protokol o poškození (nutné je potvrzení dopravce) a odešle ho do 24 hodin na email provozovatele. Pokud by kupující nejdříve protokol o převzetí zboží podepsal, nemohl by následně uplatnit reklamaci na neúplnost nebo poškození zásilky.
Zboží určené k reklamaci doporučujeme zasílat buď v originálním, nebo vyhovujícím obalu, který zboží ochrání před dalším případným poškozením během přepravy.
Po posouzení reklamace dodavatelem bude kupující vyrozuměn o výsledku emailem. Lhůta pro vyřízení reklamace je podle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dní.Vrácení zboží a odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy, jestliže provozovatel nedodrží smluvní podmínky.

Podle zákona č. 367/2000 má kupující jako fyzická osoba (nikoliv podnikatelský subjekt) nárok vrátit zboží bez udání důvodu do 14-ti dnů od doručení zásilky. Zboží je nutno zaslat v originálním neporušeném obalu, nepoužité, se všemi doklady (kopie faktury, náhradní díly, ...). Provozovatel vrácené zboží posoudí, a pokud bude v pořádku, vrátí kupujícímu peníze. Provozovatel nehradí náklady na dopravu vráceného zboží. Zásilky s chybějícími doklady nebudou uznány.

 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů uživatele je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.Kupující, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefon, které uživatel vloží při zpracování objednávky (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Provozovatel se zaručuje, že veškeré osobní údaje budou použity výhradně za účelem vyřízení objednávky.Získané údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně, s výjimkou těch údajů, které jsou nezbytné pro doručení objednávky přepravní společností.Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. dubna 2013 až do odvolání nebo jejich změny a vztahují se na všechny kupní smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a kupujícím. Kupující odesláním objednávky zboží stvrzuje, že byl s obchodními podmínkami srozuměn a že s nimi souhlasí. Provozovatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.