Ochrana osobních údajů

INFORMACE O SPRÁVCI 

Petra Hušpauerová, IČO: 75903652, adresou Mánesova 311/13, 120 00, Praha 2, je ve smyslu Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) jako provozovatel značky Appart Label a internetového obchod na stránkách www.appartlabel.cz, správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny dále.

Provozovatel značky Appart Label může pověřit zpracováním Vašich osobních údajů i třetí osobu (zpracovatele) k jasně danému účelu a za jasně daných pravidel viz. další odstavce.

Kontaktní údaje na správce: petra@appartlabel.cz, 724 639 063

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ